“กิจกรรมออมทรัพย์เทิดพระเกียติ จากวันแม่ถึงวันพ่อ”  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสสำคัญจากวันแม่แห่งชาติ  วันที่  12  สิงหาคม  2558  ถึงวันพ่อแห่งชาติ  วันที่  5  ธันวาคม  2558  ของทุกปี เพื่อน้อมนำและดำเนินรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการออมและปลูกฝังนิสัยรักการออมให้เกิดขึ้น และ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี  ธนาคารโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ จึงได้จัดกิจกรรม ออมทรัพย์เทิดพระเกียติ จากวันแม่ถึงวันพ่อ  ในวันอังคารที่ 11  สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2558  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม (สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ เฟส ธนาคารโรงเรียนบดินทรเดชา๔)

มาเป็นแฟนคลับรักการออม

กับธนาคารโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ กันนะค่ะ 

คลิกไปที่ ธนาคารโรงเรียนบดินทรเดชา๔ กิจกรรมดีๆรออยู่ค่ะ